Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Προϊόντα  
   
Η εταιρεία έχει αναπτύξει μία σειρά προϊόντων διαχείρισης εγγράφων, ροής εργασιών και ψηφιακού περιεχομένου, τα σημαντικότερα από τα οποία παρουσιάζονται πιο κάτω

Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων

Ολοκληρωμένη διαχείριση ψηφιακών εγγράφων, με δυνατότητες πολλαπλών εκδόσεων, σύνθετων αναζητήσεων και ψηφιακών υπογραφών.

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

Το πρόγραμμα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Archimedia A.E. υποστηρίζει την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και γενικότερα τον κύκλο ζωής των εγγράφων που λαμβάνει ή αποστέλλει ένας οργανισμός.

Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Ηλεκτρονική Διακίνηση Eγγράφων σύμφωνα με τις θεσμικές απαιτήσεις, τους κανονισμούς και τις καθιερωμένες πρακτικές της δημόσιας διοίκησης.

Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου

Ολοκληρωμένη διαχείριση στοιχείων φοιτητών, προγράμματος σπουδών, πιστοποιητικών, κ.α.

Σύστημα Υποστήριξης Διαδικασιών Πιστοποίησης και Ελέγχων

Το παρεχόμενο σύστημα υποστηρίζει την οργάνωση των διαδικασιών πιστοποίησης, καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και υλικού δυναμικού της εταιρείας.

Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων

Το Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ηλεκτρονική διαχείριση όλου του υλικού που παράγεται για την οργάνωση και την υποστήριξη των εργασιών των Συνεδριάσεων Επιτροπών και των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών.

Διαδικτυακές Πύλες (Portals)

Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για τη δημιουργία δικτυακών τόπων.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης