Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα greekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων  
   
Ολοκληρωμένη διαχείριση ψηφιακών εγγράφων, με δυνατότητες πολλαπλών εκδόσεων, σύνθετων αναζητήσεων και ψηφιακών υπογραφών

Το σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων υποστηρίζει την διαχείριση τόσο των ψηφιακών εγγράφων όσο και των μεταδεδομένων τους. Ειδικότερα, η προσφερόμενη λύση προσφέρει ένα πλαίσιο για την διαχείριση του κύκλου ζωής των ψηφιακών εγγράφων σε ό,τι αφορά στην καταχώριση, αποθήκευση, διαχείριση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων, στη δεικτοδότηση κειμένου και μεταδεδομένων, και στην αναζήτηση, διανομή, πρόσβαση και στη συντήρηση αυτών.

εικόνα   εικόνα
thumb dms  
εικόνα   εικόνα

Οι λειτουργίες διαχείρισης εγγράφων αποτελούν μέρος ενός συνόλου προϊόντων διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών της εταιρείας Archimedia A.E. Η υποδομή διαχείρισης εγγράφων προσφέρει τα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά για την παροχή ενός συστήματος πλήρως βασισμένου σε ανοικτά πρότυπα (όπως Web, XML και σημασιολογικά) και εγγυάται την ακεραιότητα των δεδομένων και την ασφαλή πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό από τους χειριστές.

Παράλληλα, η υποδομή διαχείρισης διαδικασιών επιτρέπει την τυποποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών καταχώρισης και ποιοτικού ελέγχου, των διαδικασιών διανομής των ψηφιακών εγγράφων, την ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα, καθώς και των διαδικασιών μακροχρόνιας συντήρησης και διατήρησης του ψηφιακού υλικού.

εικόνα   εικόνα
thumb dms  
εικόνα   εικόνα

Όλες οι λειτουργίες που αναφέρονται διατίθενται σε περιβάλλον Web, απαιτώντας έτσι μόνο την ύπαρξη ενός Web browser για την πρόσβαση των χειριστών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε θέματα διαλειτουργικότητας και τη χρήση ανοικτών προτύπων τόσο για την ανταλλαγή και προβολή δεδομένων, όσο και για την πρόσβαση στο σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος πατήστε εδώ.

Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Ηλεκτρονική Διακίνηση Eγγράφων σύμφωνα με τις θεσμικές απαιτήσεις, τους κανονισμούς και τις καθιερωμένες πρακτικές της δημόσιας διοίκησης.

 

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης