Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Υποστήριξη Διαδικασιών Πιστοποίησης και Ελέγχων  
   
Το σύστημα απευθύνεται σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πιστοποιήσεων, επιθεωρήσεων και ελέγχων

Το παρεχόμενο σύστημα υποστηρίζει την οργάνωση των διαδικασιών πιστοποίησης, καθώς και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου και υλικού δυναμικού της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται επιμέρους συνεργαζόμενες εφαρμογές-υποσυστήματα για την καταγραφή των δεδομένων που απαιτούνται για την υποστήριξη των εργασιών πιστοποίησης και ελέγχου.

εικόνα εικόνα
thumb cert
εικόνα εικόνα

Τα υποσυστήματα αυτά περιλαμβάνουν:

  • Διαχείριση στοιχείων Πελατών, με αντικείμενο την καταχώριση των στοιχείων των φορέων με τους οποίους συναλλάσσεται η εταιρεία.
  • Διαχείριση στοιχειών Προσφορών, όπου καταγράφονται οι προσφορές προς υποψήφιους και τρέχοντες Πελάτες.
  • Διαχείριση Πιστοποιήσεων, όπου καταγράφονται τα τρέχοντα στοιχεία της πιστοποίησης ενός Πελάτη.
  • Διαχείριση Επιθεωρήσεων, για την καταγραφή των δεδομένων που αφορούν στους ελέγχους (όπως ομάδα επιθεώρησης, ευρήματα, κλπ.). Το υποσύστημα αυτό υποστηρίζει επιπλέον την συμπλήρωση εξειδικευμένων φορμών (ανάλογα με το πρότυπο πιστοποίησης) και την Έκδοση Πιστοποιητικών και αναφορών βάσει υποδειγμάτων (templates).
  • Διαχείριση στοιχείων Επιθεωρητών, όπου καταγράφονται τα στοιχεία των Επιθεωρητών, όπως στοιχεία επαφής, πρότυπα στα οποία διαθέτει τεχνογνωσία, ικανότητες επιθεώρησης, ιστορικό επιθεωρήσεων, εκπαιδεύσεις, εσωτερικές επιθεωρήσεις, κ.α.
  • Υποσύστημα Φίλτρων Αναζήτησης, που επιτρέπει την δημιουργία δυναμικών αναζητήσεων και αναφορών, με συνδυασμό σύνθετων κριτηρίων.

Παράλληλα, το παρεχόμενο σύστημα αποτελεί ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης εγγράφων, παρέχοντας δυνατότητες εισαγωγής ψηφιακών αρχείων, αναζήτησης με συνδυασμό κριτηρίων, ψηφιοποίησης με χρήση scanner, κ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος πατήστε εδώ.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης