Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Διαδικτυακή Πύλη (Portal)  
   
Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για τη δημιουργία δικτυακών τόπων

Ένα portal παρουσιάζει με ενιαίο τρόπο περιεχόμενο που προέρχεται από το διαφορετικές πηγές, καθώς περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανή αναζήτησης, πληροφορίες, ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις, φόρμες συζητήσεων, νέα, διασκέδαση, κ.α.

εικόνα   εικόνα
εικόνα  
εικόνα   εικόνα

Η Archimedia υλοποιεί portals τα οποία απευθύνονται στις ανάγκες του πελάτη, δηλ. δικτυακοί τόποι με υποστήριξη διαχείρισης περιεχομένου για τη δημιουργία και διαχείριση σελίδων.

Το υποσύστημα διαχείρισης περιεχόμενου της Archimedia επιτρέπει τον ορισμό δικτυακών τόπων και την δημιουργία των σελίδων που τον αποτελούν, βάσει προκαθορισμένων προτύπων (templates).

Η εφαρμογή παρέχει επεξεργαστές περιεχόμενου για την online δημιουργία σελίδων και πολλές δυνατότητες δημιουργίας σύνθετων δικτυακών πυλών μέσω της χρήσης τυποποιημένων εφαρμογών πύλης (portlets).

Παρέχεται δυνατότητα αυτόνομης διαχείρισης χειριστών και ομάδων για τους επισκέπτες δημοσιευμένων σελίδων, επιτρέποντας διαχωρισμό της δικτυακής πύλης από το σύστημα επεξεργασίας περιεχόμενου.

εικόνα   εικόνα
εικόνα  
εικόνα   εικόνα

Ένα σύνολο από portlets, όπως διαχείριση Νέων, Ανακοινώσεων, Άρθρων, Δελτίων Τύπου και διαχείριση Αιτημάτων, forum, Φόρμες Επικοινωνίας, κ.α., παρέχονται με ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης (back-office) διαθέσιμο στους χειριστές του συστήματος διαχείρισης εγγράφων, δεδομένου ότι τα τμήματα portlet είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες της πύλης (front end).

Ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά:

  • Χρήση Προτύπων (Templates)
    Σχεδιασμός και επαναχρησιμοποίηση προτύπων (templates)
  • Δημιουργία Προτύπων Στυλ (CSS - Templates)
    Ορισμός στυλ σελίδων ή/και προτύπων
  • Ορισμός Τμημάτων Δυναμικού Περιεχομένου (Portlets)
    Διαδρομή σελίδας, ενότητες νέων, άρθρων, κ.α

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος πατήστε εδώ.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης