Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης  
   
εικόνα

Οργάνωση Συνεδριάσεων

 • Εύρεση και προετοιμασία αίθουσας συνεδριάσεων
 • Εγκατάσταση μηχανημάτων προβολής διαφανειών και μαγνητοφώνησης
 • Οργάνωση διαλείμματος (καφές/αναψυκτικά/γεύματα)
 • Προετοιμασία φακέλου της συνεδρίασης
 • Αποστολή στα μέλη της πρόσκλησης και σχετικών εγγράφων

Τήρηση Πρακτικών / Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη

 • Ακριβής και λεπτομερειακή τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων (μαγνητοφώνηση/απομαγνητοφώνηση και λήψη σημειώσεων).
 • Σύνταξη σχεδίου πρακτικών, διακίνηση και έγκρισή του από τον Πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής
 • Οριστικοποίηση πρακτικών
 • Τήρηση καταλόγου συμμετεχόντων
 • Σύνταξη ελληνικής και ξενόγλωσσης αλληλογραφίας
 • Τήρηση ημερολογίου αλληλογραφίας στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
 • Εκτύπωση και διακίνηση υλικού

Υπηρεσίες Μαγνητοφώνησης και Απομαγνητοφώνησης - Τήρηση Πρακτικών

 • Καταγραφή ομιλίας με επαγγελματικά συστήματα, παρουσία τεχνικού
 • Απομαγνητοφώνηση και λεπτομερής καταγραφή των συζητήσεων
 • Επεξεργασία κειμένου, που αφορά σε δεύτερη ακρόαση του κειμένου
 • Διορθώσεις με βάση ενδεχόμενες παρατηρήσεις του πελάτη

 

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης