Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής  
   
εικόνα

Η Archimedia A.Ε. μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει σε θέματα Πληροφορικής, εφαρμόζοντας εξιδεικευμένη τεχνογνωσία, παρέχει πολύτιμες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν σε τομείς της Πληροφορικής και του e-Business.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

Διαχείριση Έργων

Η Archimedia Α.Ε. μπορεί να παρέχει καθοδήγηση και ηγετικές δραστηριότητες στα πλαίσια ενός έργου, για την επιτυχή ολοκλήρωση και τελειοποίησή του. Μπορούμε να διευκολύνουμε και να καθοδηγήσουμε την υλοποίηση ενός έργου και να πραγματοποιήσουμε τους αντικειμενικούς σκοπούς του, να αναλάβουμε την παρακολούθησή του σε ότι αφορά στα επιμέρους τμήματα και στον προϋπολογισμό του, στη διαχείριση ρίσκων (risk management), στη διαχείριση αλλαγών στους στόχους του εργου ή σε ενδεχόμενες διαφωνίες των εμπλεκομένων, στη διασφάλιση της ποιότητα των υπηρεσιών, στην οργάνωση των επιθεωρήσεων, συσκέψεων και αναφορών και τέλος στην παροχή υπηρεσιών τεκμηρίωσης του έργου.

Ανάλυση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων & Απαιτήσεων Χρήστη

Η προσέγγισή μας για τον καθορισμό των επιχειρηματικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων του χρήστη (business & user requirements) για ένα έργο και η ομαδοποίησή αυτών για την δημιουργία κατανοητών και ολοκληρωμένων προδιαγραφών ενός συστήματος (system specification), έχει αναπτυχθεί και βελτιωθεί με χρήση προτύπων και επιτυχών μεθοδολογιών, καθώς επίσης με την εφαρμογή δοκιμασμένων πρακτικών (best practices) και της εμπειρίας που έχει αποκομισθεί από την υλοποίηση πολλών έργων.

Αξιολόγηση Συστημάτων & Αποτίμηση Τεχνολογιών

Η Archimedia Α.Ε. γνωρίζει καλά ότι για τους περισσότερους οργανισμούς που στοχεύουν στη πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο τομέας της Πληροφορικής, η αξιολόγηση είναι δραστηριότητα-κλειδί. Η Archimedia Α.Ε. μπορεί να αναλύσει και να αξιολογήσει έργα πληροφορικής για οργανισμούς σε διάφορα σημεία της ζωής του έργου και για διάφορα θέματα. Το κύριο αντικείμενο κάθε αξιολόγησης είναι η πρόσληψη των κρίσιμων πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη αποφάσεων που σχετίζονται με το μέλλον ενός συστήματος Πληροφορικής ή των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και υποστήριξή του.

Ανάλυση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Ροή Εργασιών

Η Archimedia Α.Ε. μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να ορίσει την στρατηγική των διαδικασιών της, να αντιστοιχίσει, να περιγράψει και να αναλύσει τις σημαντικές επιχειρηματικές διαδικασίες (business processes) που την αφορούν, να αναπτύξει διαδικασίες βελτίωσης και να υλοποιήσει αλλαγές. Αναλύουμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες των πελατών μας και εφαρμόζουμε μοντελοποίηση διαδικασιών και δεδομένων για την δημιουργία βελτίωσεων στην απόδοση και την δυνατότητα εφαρμογών της τεχνολογίας στη ροή εργασιών (workflow).

Δραστηριότητες Μεταφοράς & Διάδοσης Τεχνολογίας

Η Archimedia Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και διάχυσης τεχνολογίας για την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει και λειτουργεί κόμβους μεταφοράς τεχνολογίας σχετιζόμενους με τα Υπολογιστικά Συστήματα. Η εταιρεία έχει ενεργοποιηθεί για την μεταφορά και διάχυση τεχνολογίας σε πολλές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και έχει δημιουργήσει ισχυρούς και σταθερούς δεσμούς με εταιρείες και οργανισμούς στις χώρες αυτές.

Η Archimedia Α.Ε. έχει συνεργαστεί με ειδικούς διεθνώς για τη επίλυση κρίσιμων επιχειρηματικών προβλημάτων και την επίτευξη μετρήσιμων και δραστικών αποτελεσμάτων. Οι σύμβουλοί μας έχουν τίς τεχνικές γνώσεις και την ικανότητα να ενδυναμώνουν τις επιχειρηματικές δυνατότητες και να αυξάνουν τα κέρδη των πελατών μας.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης