Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Όροι Χρήσης  
   
εικόναΝομικοί Περιορισμοί του web site της Archimedia Α.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WEB SITE ΤΗΣ ARCHIMEDIA Α.Ε.. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB SITE ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ WEB SITE.

Όροι Χρήσης: Χωρίς να αναιρούνται τα παραπάνω, η αντιγραφή ή αναπαραγωγή, σε οποιουσδήποτε άλλους servers ή τοποθεσίες, των πληροφοριών και εγγράφων που παρουσιάζονται στο παρόν Web site, για μετέπειτα αναπαραγωγή ή αναδιανομή, απαγορεύεται αυστηρά. Η Archimedia Α.Ε. σάς επιτρέπει να βλέπετε και να "κατεβάζετε" υλικό από το Web site μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν το δικαίωμα του δημιουργού και τα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του Web site με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή του, ή η εκτέλεση ή διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την σαφή άδεια της Archimedia Α.Ε..

Τα στοιχεία του Web site της ARCHIMEDIA Α.Ε. προστατεύονται από τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλους σχετικούς νόμους, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή απομίμησή τους εν όλω ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, εικόνα, ήχος ή δεδομένο από αυτό το Web site δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί, χωρίς την σαφή άδεια της Archimedia Α.Ε..

Οι πληροφορίες, που παρέχονται στο Web site, είναι δυνατόν να μεταβληθούν ή να ανανεωθούν χωρίς προειδοποίηση. Η Archimedia Α.Ε. μπορεί, επίσης, να προβαίνει σε βελτιώσεις, προσθήκες και/ή μεταβολές στα προϊόντα και/ή τα προγράμματα που περιγράφονται σε αυτές τις πληροφορίες, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Το Web site μπορεί να περιέχει και άλλες σημειώσεις που αφορούν ιδιοκτησία ή πληροφορίες σχετικές με δικαιώματα δημιουργών, οι όροι των οποίων πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν και να τηρούνται. Οι σελίδες του Web site είναι δυνατόν να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες και/ή τυπογραφικά λάθη.

Σύνδεσμοι σε άλλα web sites: Σύνδεσμοι προς άλλα Web sites παρέχονται μόνο για δική σας ευκολία. Η Archimedia Α.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για τους κανόνες και τις συνθήκες ασφάλειας αυτών ή για το περιεχόμενό τους.

Άρνηση Υπαιτιότητας (Disclaimer): Τα υλικά και οι υπηρεσίες, που παρέχονται από το site μας, παρέχονται "ως έχουν", χωρίς οποιεσδήποτε εγγυήσεις, όπως εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό ή μη καταπάτησης πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι πληροφορίες στο Web site είναι μόνο για γενική σας καθοδήγηση. Πριν προβείτε σε οποιεσδήποτε ενέργειες ή λάβετε οποιεσδήποτε αποφάσεις βασιζόμενοι σε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να ζητήσετε επαγγελματική καθοδήγηση, η οποία θα λάβει υπ' όψιν τις συγκεκριμένες περιστάσεις σας. Η Archimedia Α.Ε. δεν υπέχει καμμία ευθύνη για απώλειες που προκλήθηκαν ή για ευθύνες που προέκυψαν σε σχέση με πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Web site.

Περιορισμός Ευθύνης (Limitation of liability): Είναι ζήτημα του καθενός να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζει πως ο,τιδήποτε συλλέγει για δική του χρήση είναι ελεύθερο από ιούς (viruses), worms, trojan horses και άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσης. Σε καμμία περίπτωση η Archimedia Α.Ε. δεν υπέχει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε, για άμεση ή έμμεση, ειδική ή άλλη ζημία που προκλήθηκε από οποιαδήποτε χρήση του Web site ή συνδέσμων άλλων Web sites, συμπεριλαμβανομένων - αν και όχι περιοριστικά - της απώλειας κερδών, της διακοπής εργασιών, της απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στο πληροφοριακό σας σύστημα κλπ., ακόμη και αν έχουμε ειδοποιηθεί σαφώς για την πιθανότητα τέτοιου είδους ζημιών.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης