Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου  
   
Ολοκληρωμένη διαχείριση στοιχείων φοιτητών, προγράμματος σπουδών, πιστοποιητικών, κ.α.

Το Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου της Archimedia A.E. υποστηρίζει τη λειτουργία της Γραμματείας σε όλες τις εργασίες της, αποφορτίζοντας το προσωπικό από μεγάλο όγκο εργασιών. Το σύστημα επιτρέπει την εξ' αποστάσεως πρόσβαση φοιτητών και διδασκόντων για την απευθείας εισαγωγή δηλώσεων μαθημάτων, αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών και βαθμολογίων. Δίνει επίσης τη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης διαχείρισης του κύκλου ζωής των δεδομένων που αφορούν στον φοιτητή.

Ειδικότερα, τα παρεχόμενα συστήματα περιλαμβάνουν:

  εικόνα   εικόνα
  εικόνα  
  εικόνα   εικόνα
 • Σύστημα διαχείρισης Φοιτητολογίου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στα στελέχη της Γραμματείας και θα επιτρέπει την διαχείριση των στοιχείων των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων δηλώσεων μαθημάτων, των βαθμολογιών, των συμμετοχών σε εξετάσεις, της επιλογής και παραλαβής συγγραμμάτων, κ.α.
 • Σύστημα διαχείρισης αιτημάτων έκδοσης Πιστοποιητικών, το οποίο επιτρέπει την μαζική εισαγωγή, πρωτοκόλληση και εκτύπωση Πιστοποιητικών, των οποίων οι αιτήσεις έκδοσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 • Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο για την καταχώριση της αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένων και των αιτημάτων έκδοσης Πιστοποιητικών. Το σύστημα υποστηρίζει επιπλέον ψηφιοποίηση με χρήση scanner, χρεώσεις και διανομή εγγράφων.
 • Δικτυακή Πύλη για την εγγραφή και δήλωση μαθημάτων. Επιτρέπει τον έλεγχο πρόσβασης, την εγγραφή σε εξάμηνο, την δήλωση μαθημάτων και την επιλογή συγγραμμάτων. Υποστηρίζεται επιπλέον, διαχείριση περιεχόμενου για την προβολή ενημερωτικού υλικού, νέων, άρθρων, κλπ.
 • Δικτυακή Πύλη για την υποβολή αιτημάτων έκδοσης Πιστοποιητικών. Επιτρέπει την επιλογή Πιστοποιητικών και την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος. Επιπλέον, ενημερώνει το φοιτητή για την κατάσταση του αιτήματος.
 • Δικτυακή Πύλη πρόσβασης διδασκόντων για την υποβολή βαθμολογίων. Επιτρέπει τον έλεγχο πρόσβασης και την παραγωγή κατάλληλης φόρμας για την εισαγωγή βαθμολογιών. Το σύστημα παράγει κατάλληλο αρχείο με τις βαθμολογίες, το οποίο θα πρέπει να εκτυπωθεί και παραδοθεί στη Γραμματεία. Η Γραμματεία μπορεί να αντιπαραβάλει τη εκτυπωμένη με την ηλεκτρονική μορφή για την επικύρωση της αποθήκευσης των βαθμολογιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος πατήστε εδώ.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης