Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Διαχείριση Ποιότητας  
   
Το Σύστημα Ποιότητας της εταιρείας μας, αξιολογήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ και πιστοποιήθηκε για τη λειτουργία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

"Εκπόνηση μελετών, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού, διαχείριση έργων, παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών"

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση και ο έλεγχος της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση.

εικόνα   εικόνα
εικόνα  
εικόνα   εικόνα

Πολιτική για την Ποιότητα

Η Διοίκηση της Archimedia A.E. αναγνωρίζει την αξία και σημασία των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της και δεσμεύεται για την συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Σκοπός της Archimedia A.E. είναι η παροχή ολοένα καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών στους πελάτες της, με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες και επιθυμίες τους.

Στα πλαίσια αυτά μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και χρησιμοποιείται ως εργαλείο Διοίκησης, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008.

Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διεργασιών της Archimedia A.E. μέσω:

  • της παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων
  • της διαχείρισης που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καταγεγραμμένες διεργασίες
  • της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

και συνακόλουθα στη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος, η Διοίκηση της Archimedia A.E., δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο ενθαρρύνει να:

  • συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία της Εταιρείας
  • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Φαίδων-Ελευθέριος Τσούρκας

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης