Επικοινωνία εικόνα Τεχνική Υποστήριξη εικόνα GreekEnglish
logoεικόνα Εταιρεία εικόνα Λύσεις εικόνα Νέα
  Λύσεις  
   
εικόνα
H Archimedia έχει αναπτύξει ένα σύνολο εμπορικών εφαρμογών λογισμικού για την διαχείριση εγγράφων και διαδικασιών, με έμφαση στη χρήση ανοικτών τεχνολογιών και διεθνών προτύπων.

 

Προϊόντα

Η εταιρεία έχει αναπτύξει μία σειρά προϊόντων διαχείρισης εγγράφων, ροής εργασιών και ψηφιακού περιεχομένου.

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού

Η Archimedia Α.Ε. παρέχει μία σειρά υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων, από τον αρχικό σχεδιασμό, έως την ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη αυτών. Αναπτύσσουμε εφαρμογές λογισμικού που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών μας.

Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης

Οργάνωση Συνεδριάσεων, Τήρηση Πρακτικών, Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη, Υπηρεσίες Μαγνητοφώνησης και Απομαγνητοφώνησης.

Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής

Η Archimedia A.Ε. μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρει σε θέματα Πληροφορικής, εφαρμόζοντας εξιδεικευμένη τεχνογνωσία, παρέχει πολύτιμες και αποτελεσματικές λύσεις στους πελάτες της. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες αφορούν σε τομείς της Πληροφορικής και του e-Business.

Υποστήριξη Πελατών

Αναβαθμίσεις των Εφαρμογών, Τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι Καλής Λειτουργίας, Έκτακτοι έλεγχοι και διορθωτικές παρεμβάσεις, Τηλεφωνική Υποστήριξη.

     

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ
Πελάτες
Συνεργάτες
Διαχείριση Ποιότητας

Λύσεις

Προϊόντα
Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού
Υπηρεσίες Διοικητικής Υποστήριξης
Υπηρεσίες Συμβούλων Πληροφορικής
Υποστήριξη Πελατών

Νέα

 

Επικοινωνία

Φόρμα Επικοινωνίας
Χάρτης Περιοχής

© 2013 Archimedia Α.Ε.
Όροι Χρήσης